Den otevřených dveří pro nejmenší ve školce, do které se děti každý den těší

30.9.2015 Autor: Mili  Kategorie: Nezařazené  

 

23. 9. 2015, Praha – Ve čtvrtek 8. října 2015 můžete v rámci dne otevřených dveří pro nejmenší, tedy děti od 18 měsíců do 3 let, nahlédnout do jedinečného prostředí mezinárodní Montessori školy, která sídlí nedaleko metra Roztyly na Praze 4. Dopoledne od 10 do 11:30 a odpoledne od 15:30 do 17 hodin budete mít příležitost vyzkoušet si, jak může tento moderní systém výuky, vedený v anglickém jazyce, pomoci i vašemu dítěti nastartovat úspěšnou životní cestu a celoživotní touhu po vzdělávání. K dispozici ke konzultaci budou učitelé, vedení školy i rodiče stávajících studentů. Starší děti a jejich rodiče mají možnost domluvit si ve škole individuální prohlídku a konzultaci.

Mezinárodní Montessori škola v Praze (International Montessori School of Prague) nabízí individuální přístup ke vzdělávání každého z žáků dle pedagogiky Marie Montessori. Zavazuje se podporovat jejich přirozený vývoj, sebedůvěru, nezávislost a vzájemný respekt a umožňuje tak každému dítěti maximálně využít veškerý jeho potenciál a stát se samostatným, vnitřně motivovaných a produktivním členem společnosti. „U nás v International Montessori School of Prague je naším hlavním posláním všestranně rozvíjet jedinečné vlohy každého dítěte. A je to právě tento přístup, který podporuje vnitřní motivaci a aktivitu studentů a vytváří již v raném věku jejich celoživotní touhu po vzdělávání.“ Říká Pherooz Karani, akademická ředitelka International Montessori School of Prague. Škola se již třináctým rokem úspěšně rozrůstá. Děti, které prošli předškolním programem, vynikají na navazující základní škole, absolventi jsou přijímáni na nejlepší soukromé školy a gymnázia, kde dosahují vynikajících výsledků.

Během dne otevřených dveří se budou návštěvám i jejich dětem individuálně věnovat učitelky třidy batolat i vedení školy. Budou mít možnost prohlédnout si prostředí školy, vybavení a poznat interaktivní Montessori výukové materiály nejvyšší kvality. U takto malých dětí je možnost zvolit různé školní programy, například dvou až pěti denní, či dopolední nebo celodenní. K dispozici budou informační materiály o možnostech studia i video z dětské třídy. Samozřejmostí je i příležitost zkonzultovat případné otázky či načerpat zkušenosti od stávajících rodičů, kteří se o ně rádi podělí.

O International Montessori School of Prague

Mezinárodní Montessori škola v Praze (International Montessori School of Prague, mateřská škola a základní škola, s.r.o.) nabízí jedinečný a individuální přístup ke vzdělávání každého z žáků. Dětem od osmnácti měsíců do dvanácti let poskytujeme autentické Montessori vzdělání vedené plně v anglickém jazyce. Děti, které prošly naším předškolním programem, vynikají na naší základní škole; naši absolventi jsou přijímáni na nejlepší soukromé školy a gymnázia, kde dosahují vynikajících výsledků.

 

 

Open House at the School Children Are Excited to Come To

September 23rd, 2015, Prague – On Thursday 8th October you will have a unique opportunity to visit the beautiful environment of the International Montessori School of Prague, as they will open the doors of their Toddler program: classrooms serving children ages eighteen months to three years. Near the Roztyly metro station in Prague 4, between 10 and 11:30am or 3:30 and 5pm, you will be able to see for yourself how this modern approach to education can help your child successfully embark on a lifelong journey of study and love of learning.  The toddler teachers, school administration as well as parents of current students will be available to chat with you. Parents of older children will also be able to set up an individual meeting and tour of the school.

The International Montessori School of Prague offers an individual approach to the education of each of its students, aligned with the educational theory of Maria Montessori. It is committed to supporting their natural development, self-confidence, independence and mutual respect, and thus allows each child to fulfill his or her potential to become a self-directed, self-motivated and productive member of the society. „At the International Montessori School of Prague, our mission is to support the holistic development of the unique potential of each student. And it is this approach that supports their inner motivation and own activity, fostering from the youngest age a lifelong love of learning,“ says Pherooz Karani, the Head of School at International Montessori School of Prague. The school is now in its thirteenth year of operation and successfully growing its programs. Its Primary graduate are highly successful in the continuing Elementary program, and the Elementary graduates are being accepted to prestigious private schools and gymnaziums, where they excel.

During the Open House, the visitors will be individually attended to by the Toddler program teachers as well as the school administration.  Visitors will be able to explore the classrooms and materials and learn about the high quality, interactive Montessori curriculum and materials. For children of this young age, parents can select a variety of schedule options, ranging from two to five days a week as well as morning or full-day programs. There will be informational materials available, as well as a video about the Toddler Montessori program. Of course, all of your questions will be gladly answered by the staff and current parents both.

 

About International Montessori School of Prague

Located in Prague 4, IMSP takes a uniquely individualized approach to the education of each of our students. We offer an authentic Montessori program in an English immersion setting to students aged eighteen months to twelve years. Children who complete our Early Childhood program excel in our Elementary School. Our graduating students move on to top private schools and gymnáziums, and our students perform exceptionally well as they continue their education. We invite you to visit us and learn more about our community.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*